Skip to content
รถลากพาเลท-แฮนลิฟ

วิธีใช้งานรถลากพาเลทอย่างปลอดภัย

เมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยในการจัดการวัสดุ เราไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์ขับเคลื่อนเท่านั้น อุปกรณ์แบบใช้มือ เช่น รถลากพาเลท ก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเช่นกัน ดังนั้นพวกเรา gourdhaven จึงอยากให้คำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานรถลากพาเลท หรือ… Read More »วิธีใช้งานรถลากพาเลทอย่างปลอดภัย